Over het WAQ

Het WAQ staat voor Warnsvelds Artistiek Quotum .

Een aantal actieve kunstenaars in Warnsveld vormde in de beginjaren van 2000 een werkgroep die exposities organiseerde. De exposities werden gehouden in het Gemeentehuis ( later de bibliotheek) en volgden meestal het thema van de Boekenweek. 

De naam WAQ ontstond spontaan in 2004 en de werkgroep werd een bestuur dat uiteindelijk in maart 2009 van het WAQ een officiële stichting maakte.

Het WAQ is een brede culturele organisatie die zich ten doel stelt kunstenaars uit Warnsveld een podium te geven om naar buiten te treden.

Naast het aanbieden van de mogelijkheid om te exposeren wil het WAQ ook de ruimte bieden aan kunstenaars van verschillende disciplines om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten op te bouwen en initiatieven te ontwikkelen. 

In de praktijk komt het erop neer dat het WAQ jaarlijks enkele terugkerende evenementen organiseert.

- De Kunstroute vindt jaarlijks plaats in het laatste weekend van september. 

- Samenwerkdagen en/of lezingen.

- Kunstcafé avonden.

Het WAQ organiseert in het woonzorgcentrum den Bouw en in Het Warnshuus exposities van kunstenaars die daarvoor belangstelling hebben. Kunstenaars die in ons bestand staan, hebben voorrang.

Het WAQ heeft een goede verstandhouding met de Dorpsraad. Ook is er een goede samenwerking met de PKN. De Martinuskerk biedt ruimte voor exposities en lezingen. Galerie De Overtuin en het Warnshuus staan tijdens de Kunstroute tot onze beschikking. Omdat het WAQ breed georiënteerd wil zijn, kunnen ook musici en poëten zich aansluiten. Tijdens de kunstroutes kunnen poëten voordragen en musici kunnen optreden op bepaalde locaties. Bij de samenwerkingsdagen worden dichterlijke bijdragen ook altijd zeer op prijs gesteld.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze activiteiten kan zich aanmelden via deze site. U wordt dan opgenomen in ons bestand en krijgt tijdig per mail de nodige informatie. 

Je kunt ook lid worden van onze facebookpagina WAQ.